Word `n vennoot

Vennotevoordele

Identifiseer kontant-kliënte ...

As besigheidseienaar ontvang jy daagliks kliënte op jou perseel. Party ken jy, ander nie. Maar hoeveel weet jy werklik oor hierdie kliënte wat in jou besigheid se kontantvloei belê? ’n Suksesvolle lojaliteitsprogram kan ’n reuse impak hê op ’n kliënt se koopgewoontes. Die AgriBonus Lojaliteitsprogram verskaf ’n voertuig waarmee u langtermyn verhoudings met u kliënte kan opbou. Hierdeur kan u al die vrugte van ’n goeie verhouding pluk.

Bied aan rekeninghouers insentiewe om betyds te betaal...

Alhoewel die AgriBonus-program ontwikkel is met die oog op rekordhouding rondom kontant-kliënte, kan dit tog gebruik word om rekeninghouers aan te moedig om hulle rekeninge betyds te betaal. Rekeninghouers sal slegs vir belonings kwalifiseer indien hulle rekeninge op tyd of binne die voorgeskrewe tydperk van sewe dae na fakturering betaal is. Hulle kaart word slegs gebruik wanneer bewys van betaling voorgehou word. Sou ’n rekening agterstallig raak, sal geen inruilings toegelaat word totdat die rekening opbetaal is nie. In sommige gevalle mag rekeninghouers selfs besluit om eerder kontant te betaal as om op rekening te koop. Die implementering van die stelsel vir rekeninghouers is onderworpe aan die diskresie van die betrokke winkeleienaar. Waar ’n rekening nie betaal word nie, moet die winkel AgriBonus in kennis stel sodat die kaart tydelik opgehef kan word totdat die nodige betaling geskied het.

Werk saam met ander handelsmerke ...

’n Bemarkingskomitee bestaande uit al die AgriBonus vennote-handelsmerke word tans saamgestel. Hierdie komitee se mandaat is om samewerking tussen die onderskeie handelsmerke te bevorder. Maar jy hoef nie te wag vir die vorming van hierdie komitee nie; ons verskaf graag ’n lys van die vennote in jou gebied. Indien julle sou saamwerk om promosies of kompetisies te loods, sal die koste vir elkeen aansienlik laer wees en die waarde vir die kliënt, aansienlik hoër.

Motiveer en evalueer personeel ...

Die AgriBonus-program is ’n wonderlike manier om personeel te motiveer deur middel van die “lid-kry-lid”-program. Personeel kan punte verdien deur nuwe lede vir die program te werf. AgriBonus sal gereelde kompetisies hou waar verkoopspersoneel en kassiere teen ander spanne van vennote regoor die land sal meeding. ’n Kliënte-opname kan ook op versoek van die winkeleienaar gedoen word en kliënte sal dan gevra word om vir hul gunsteling kassiere of verkoopspersoon te stem. Hierdie inligting sal dan aan die bestuurder en eienaar van die winkel gekommunikeer word. ’n Winkeleienaar kan ook AgriBonus-punte aankoop en oorhandig aan die persoon in daardie winkel wat die meeste bydra tot die maatskappy se omset. Die eienaar moet AgriBonus in kennis stel indien hy of sy ’n kliënte-opname wil laat doen.

Emosionele kopers ...

Kliënte se koopgedrag word deur emosies gedryf en hulle rasionaliseer hierdie besluite op grond van feite. Indien jy op ’n emosionele vlak met jou kliënte kan kontak maak, het jy reeds vir hulle besigheid onderhandel. Gestel jy is die eienaar van ’n gholf-oefenbof en jy is ’n AgriBonus-vennoot. AgriBonus het jou kliënt se transaksies weekliks vir die afgelope ses maande via die verkoopspuntstelsel gemonitor. As deel van ’n spesiale promosie besluit jy om ’n uitverkoping te hou op alle Ping-gholfstokke in die winkel. AgrBonus kan nou al die kliënte wat die Ping-handelsmerk by jou ondersteun het sedert die dag dat jy by AgriBonus aangesluit het, nagaan en lys. Jy kan hierdie lys gebruik om kliënte met ’n belangstelling in Ping-produkte te nooi na ’n spesiale funksie voor die uitverkoping. Jy het nou toegang verkry tot die kliënt se mees basiese emosie en jy verseker dat ’n vertrek vol mense daardie produk by jou aankoop. Jou sukseskoers styg dus eksponensieel. Affiniteitsprogramme word as ’n natuurlike progressie van die AgrBonus-proses bekendgestel. Met ’n affiniteitsprogram soos die AgriBonus Renosterkaart of the AgriBonus Opvoedkundige Kaart kan jy die siel van die kliënt aanspreek. Dit word deur die kliënt ervaar as bedagsaamheid jeens sy of haar behoeftes. Die kliënt kan dan besluit of hy of sy ’n deel van hul beloning aan hierdie programme wil afstaan.

Geen prysonderhandeling nie

’n Kliënt met ’n AgriBonus-kaart is minder geneig om oor prys te onderhandel as ’n persoon sonder ’n kaart. Die rede hiervoor is eenvoudig, maar doeltreffend. Die AgriBonus-kliënt stel eerder belang in die beloning wat hy kan ontvang as in die geld wat hy gaan spandeer. Hy sal geld spandeer aan items wat hy nie noodwendig nodig het nie, net om die punte te verdien en op te bou vir ’n spesiale item wat hy wel wil hê. Die fokus is dus op die beloning en nie op die koste nie. Die AgriBonus-lid is gedrewe tot die volgende beloning.

Groei en instandhouding van databasis

Dit kos vier keer meer om nuwe kliënte te trek as om die kliënte wat jy reeds het, te behou. Dit is dus in jou beste belang om hulle beter te leer ken – en met AgriBonus kan jy dit doen. As besigheidseienaar het jy nie die tyd of hulpbronne om ’n aktiewe databasis in stand te hou nie. Nou kan jy aangaan met jou besigheid met die wete dat AgriBonus vir die databasis sorg. Verder kan jy ook gerus wees dat die inligting op die AgriBonus databasis op datum is. Dit kry ons reg deur lede te beloon indien hulle hul inligting op datum hou. AgriBonus kan dan vir jou vertel watter motor jou kliënt bestuur en in watter stokperdjies hulle belangstel.

Lojaliteitskliënte is meer vergewensgesind

’n AgriBonus-lid is meer genadig jeens ’n AgriBonus-vennoot en personeel. ’n Kliënt sal nie ’n diensprobleem aanspreek nie, maar sal eerder verdwyn en nie terugkeer nie. In hierdie gevalle kan die “Ons mis jou”-veldtog kliënte laat terugkeer. Daarmee saam sal ons deur ’n kliënte-opname verseker dat geen slagoffers van swak diens agterweë bly nie.

Registeer Hier

Join as a Partner
Please complete the whole form

By clicking "Sign-up", you agree to and accept our Terms and Conditions as published on our website (www.mybonus.co.za )

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com